تعرفه تلویزیون‌ها و بیلبوردهای شهری    [دریافت فایل پی‌دی‌اف] 
مکان تلویزیون دید تلویزیون ابعاد زمان
اکران آگهی
زمان
آگهی
اجاره ماهیانه
میدان فلسطین ـ ابتدای بلوار ملک‌آباد ـ داخل باغ ملک‌آباد سه طرف (دید از بلوار سجاد، سه‌راه خیام و دستغیب) ۱۶۰ متر مربع ۵۰۰ بار پخش در روز ۱۰ ثانیه ۴۰ میلیون تومان
بلوار ملک‌آباد ـ سه‌راه خیام از بلوار خیام، بلوار ملک‌آباد، آزادی ۱۰۰ متر مربع ۵۰۰ بار پخش در روز ۱۰ ثانیه ۳۵ میلیون تومان
میدان جانباز ـ مجتمع تجاری پروما میدان جانباز، بلوار فردوسی، خیابان میلاد ۲۰۴ متر مربع ۵۰۰ بار پخش در روز ۱۰ ثانیه ۳۵ میلیون تومان
 
ردیف شرح بیلبوردها مساحت آخرین برند ماهیانه پایان اکران
۱ چهارراه کلاهدوز ۶۰ متر مربع شاتل ۳۵ میلیون تومان ۹۵/۰۶/۱۵
۲ تقاطع هفت تیر و پیروزی ـ دید از طرف هچهارراه هنرستان به طرف چهارراه صیاد شیرازی ۲۲ متر مربع آتلیه سرو ۲۵ میلیون تومان آماده اکران
۳ خروجی طرقبه ـ تقاطع خیابان امام خمینی ـ بین معلم ۲۵ و ۲۷ ۴۵ متر مربع گروه معماری سایه ۳۸ میلیون تومان ۹۵/۰۵/۲۳
۴ طرقبه ـ بلوار معلم ـ مسیر رفت و برگشت ـ ۱۲ عدد تابلو
وسط آیلند برگشت از طرقبه به مشهد: (۷عدد تابلو)
مسیر رفت مشهد به طرقبه: (۵عدد تابلو)
۹۳/۶ متر مربع گروه معماری سایه ۷۲ میلیون تومان ۹۵/۰۵/۲۳
۵ طرقبه ـ بلوار معلم ـ مقابل دوربرگردان ـ وسط آیلند ۹ متر مربع آرافیک ۷ میلیون تومان آماده اکران
۶ طرقبه ـ بلوار معلم ـ مسیر رفت
مسیر رفت مشهد به طرقبه: (۵عدد تابلو)
۳۹ متر مربع گروه معماری سایه ۷۲ میلیون تومان ۹۵/۰۵/۲۳
۷ جاده نیشابور ـ پل عابر پیاده عوارضی باغچه هر طرف ۳۶ متر مربع صحت ۴۰ میلیون تومان آماده اکران
۸ جاده قوچان ـ پل عابر پیاده ـ ۲ کیلومتر بعد از سه‌راه فردوسی ـ ابتدای جاده چهار فصل هر طرف ۱۰۸ متر مربع گروه معماری سایه ۳۸ میلیون تومان آماده اکران
تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی جاده‌ای    [دریافت فایل پی‌دی‌اف ] 
ردیف کد مکان تابلو ابعاد آخرین برند اجاره ماهیانه پایان اکران
۱ N1 ورودی مشهد از تهران ـ کیلومتر ۱۰ بوژمهران ۷۵ متر مربع شاهسوند ۲۵ میلیون تومان آماده اکران
۲ N2 ورودی مشهد از تهران ـ کیلومتر ۳۵ مقابل پرین بتن ۷۵ متر مربع ـ ۲۵ میلیون تومان آماده اکران
۳ N3 ورودی مشهد از تهران ـ کیلومتر ۵۲ مقابل ایران خودرو ۷۵ متر مربع شاهسوند ۲۵ میلیون تومان آماده اکران
۴ N4 ورودی مشهد از تهران ـ کیلومتر ۶۳ بعد از نیروگاه بادی بینالود ۷۵ متر مربع دهکده خرم ۲۵ میلیون تومان آماده اکران
۵ N5 ورودی مشهد از تهران ـ نرسیده به ملک آباد ۷۵ متر مربع ـ ۲۵ میلیون تومان آماده اکران
۶ N6 خروجی مشهد به سمت تهران ـ کیلومتر ۶۶ روبروی پمپ بنزین ایران خودرو ـ ابعاد ۷۵ متر مربع ـ ۲۵ میلیون تومان آماده اکران
۷ N7 خروجی مشهد به سمت تهران ـ کیلومتر ۹۲ بعد از باغشن امامزاده یحیی ۷۵ متر مربع ـ ۲۵ میلیون تومان آماده اکران
۸ N8 خروجی مشهد به سمت تهران ـ کیلومتر ۱۰۰ قبل از شهرخرو ۷۵ متر مربع ـ ۳۰ میلیون تومان رزرو شده
۹ G1 ورودی مشهد از شمال ـ قبل از پل گلبهار ۷۵ متر مربع شاهسوند ۲۵ میلیون تومان رزرو شده
۱۰ G2 ورودی مشهد از شمال ـ کیلومتر بعد از پل گلبهار نرسیده به شهد ایران ۷۰ متر مربع ـ ۲۵ میلیون تومان رزرو شده
۱۱ G3 ورودی مشهد از شمال ـ ۱ کیلومتر بعد از گلمکان ۷۰ متر مربع ـ ۲۵ میلیون تومان رزرو شده
۱۲ G4 ورودی مشهد از شمال ـ ۲ کیلومتر بعد از گلمکان ۷۰ متر مربع دهکده خرم ۲۵ میلیون تومان رزرو شده
۱۳ G5 ورودی مشهد از شمال ـ عبدل آباد ۷۰ متر مربع تاپیس ۲۵ میلیون تومان رزرو شده
۱۴ G6 ورودی مشهد از شمال ـ ۱ کیلومتر بعد از عبدل آباد ۷۰ متر مربع ـ ۲۵ میلیون تومان آماده اکران
۱۵ G7 ورودی مشهد از شمال ـ ابتدای شهرک فناوری (کرمان گاز) ۷۵ متر مربع جهد لوله ۳۰ میلیون تومان آماده اکران
۱۶ G8 ورودی مشهد از شمال ـ مقابل موسسه ثامن الحجج ۷۵ متر مربع موسسه ثامن‌الحجج ۲۵ میلیون تومان ۹۵/۰۵/۰۱
۱۷ G9 خروجی مشهد به شمال ـ ابتدای عسگریه ۷۵ متر مربع شاهسوند ۲۵ میلیون تومان آماده اکران
۱۸ G10 خروجی مشهد به شمال ـ بعد از پل گلبهار ۷۵ متر مربع جهد لوله ۲۵ میلیون تومان رزرو شده
تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی منطقه توریستی و گردشگری جاغرق    [دریافت فایل پی‌دی‌اف ] 
ردیف کد مکان تابلو ابعاد آخرین برند اجاره ماهیانه پایان اکران
۳ No.B3 کنار تابلوی رستوران جنگل ـ مسیر رفت ۱۰×۵ افقی
(۵۰ متر مربع)
کرمان موتور ۳۵ میلیون تومان آماده اکران
۱۲ No.B12 بالاتر از رستوران ونوس ـ مسیر رفت ۸×۳ افقی
دونمایه متقاطع (پل)
(۲۴ متر مربع)
کرمان موتور ۲۰ میلیون تومان ۹۵/۰۵/۰۷
۱۳ No.B13 نرسیده به رستوران ونوس ـ مسیر برگشت ۸×۳ افقی
دونمایه متقاطع (پل)
(۲۴ متر مربع)
کرمان موتور ۲۰ میلیون تومان ۹۵/۰۵/۰۷
۱۶ No.B16 بالای ایستگاه اتوبوس ـ انتهای جاغرق ـ روبه‌روی دهیاری ـ مسیر رفت ۱۰×۴/۵ افقی
(۴۵ متر مربع)
کرمان موتور ۴۰ میلیون تومان آماده اکران
تعرفه استندهای تبلیغاتی منطقه توریستی و گردشگری جاغرق   
ردیف کد مکان تابلو ابعاد آخرین برند اجاره ماهیانه پایان اکران
۱ No.1 - 10 بعد از رستوران جنگل
(۱۰ عدد)
۲×۳ عمودی
(۶ متر مربع)
کرمان موتور (۸ عدد) ۴۰ میلیون تومان آماده اکران
۲ No.11 - 15 روبه‌روی رستوران تشریفات
(۵ عدد)
۲×۳ عمودی
(۶ متر مربع)
گروه معماری سایه ۲۰ میلیون تومان ۹۵/۰۵/۲۳
۳ No.16 - 18 بعد از رستوران ونوس
(۳ عدد)
۲×۳ عمودی
(۶ متر مربع)
گروه معماری سایه ۱۲ میلیون تومان ۹۵/۰۵/۲۳
۴ No.19 - 23 نرسیده به رستوران سید و پسران
(۵ عدد)
۲×۳ عمودی
(۶ متر مربع)
گروه معماری سایه ۲۰ میلیون تومان ۹۵/۰۵/۲۳
۵ No.24 - 28 بعد از رستوران ونوس ـ‌ بعد از ایستگاه اتوبوس ـ مسیر رفت
(۵ عدد)
۲×۳ عمودی
(۶ متر مربع)
گروه معماری سایه ۲۰ میلیون تومان ۹۵/۰۵/۲۳
۶ No.29 - 32 بعد از رستوران سید و پسران
(۴ عدد)
۲×۳ عمودی
(۶ متر مربع)
گروه معماری سایه ۱۶ میلیون تومان ۹۵/۰۵/۲۳
۷ No.33 - 40 بعد از رستوران ونوس ـ نرسیده به ایستگاه اتوبوس
(۸ عدد)
۲×۳ عمودی
(۶ متر مربع)
کرمان موتور ۳۲ میلیون تومان آماده اکران